Cenník prihlásenia

Pri prihlasovaní dovezeného vozidla potrebujete urobiť nasledovné kroky. Tieto Vám radi povieme aj telefonicky, prípadne vysvetlíme po ceste pri dovoze auta.

 

 • je potrebné urobiť úradný preklad technického preukazu
 • vypísať žiadosť pre obvodný úrad odbor dopravy (príslušný pre Váš okres)
 • zaplatiť šek recyklačného fondu
 • zaplatiť kolky v hodnote 106eur pre začatie konania
 • absolvovať na Vašom aute TK a EK a originalitu (pre autá do 4 rokov sa TK a EK nevzťahuje)
 • všetky tieto doklady priniesť na obvodný úrad odbor dopravy
 • úrad má na vydanie TP a vydanie rozhodnutia 30 dní
 • po vydaní TP musíte zaplatiť registračnú daň na policii (pre autá do 80kw túto daň neplatíte)
 • s vydaným technickým preukazom, uzatvoreným zákonným poistením a všetkými dokladmi pôjdete na dopravný inšpektorát kde Vám vydajú EVČ a druhú časť technického preukazu

 

CENNÍK:

ceny sú orientačné...

 • 60,-eur preklady
 • 30,-eur recyklačný fond
 • 106,-eur začatie konania
 • 60,-eur TK a EK
 • 80,-eur kontrola originality
 • 66,- prihlásenie do evidencie 
 • pri vozidle nad 80kw registračnú daň